Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti:

GESTAL, s.r.o. (IČO: 44621167)

Povstania českého ľudu 9

040 22 Košice

Slovenská republika

e-mail: gestal@gestal.sk

Mob. prevádzka: + 421 951 078857

 

Prevádzka:

Zeleninárska 1, 040 12 Košice, Slovenská republika

areál DÁVID (v smere na sídlisko Nad jazerom, v areáli rovno na konci vpravo).

 

Pre objednávky - osobný odber.

Prevádzka: GESTAL, s.r.o., Zeleninárska 1, 040 12 Košice. Prevádzková doba pre osobný odber objednávok je v pracovných dňoch (Po-Pia) na základe telefonického dohovoru na telefónnom čísle +421 905 434218. Na prevádzke je možné za tovar zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou. 

Objednávky tak isto expedujeme do Českej republiky, Maďarska a Poľska (zvyčajne s termínom doručenia cca. 5-7 dní). Objednávky do Českej republiky sú automaticky prepočítané aktuálnym denným kurzom Národnej banky Slovenska v mene CZK. Individuálne taktiež zabezpečujeme expedíciu objednávok aj do ostatných krajín EÚ (Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Španielsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Írsko, Francúzko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Luxembursko, Grécko, Chorvátsko a iných).

We are also ship the orders to the Czech Republic, Hungary and Poland (usually with a delivery time of approx. 5-7 days). Orders to the Czech Republic are automatically recalculated at the current daily exchange rate of the National Bank of Slovakia in the currency of CZK. Individually, we also ensure the dispatch of orders to other EU countries (Germany, Italy, Austria, Belgium, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia, Spain, Portugal, Finland, Sweden, Ireland, France, Slovenia, Bulgaria, Romania, Luxembourg, Greece, Croatia and others).

 

Ing. Stanislav Gerák, konateľ spoločnosti

e-mail: gerak@gestal.sk

Mob.: + 421 905 434 218

 

IČO: 44 621 167

DIČ: 2022766174

IČ DPH: SK2022766174

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj  

Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1   

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor 

Tel. č.: 055/6220 781

Fax č.: 055/6224 547