Tlmiče na lovecké a športové zbrane

NOVINKY ZO SVETA, PRIPRAVUJEME PRE VÁS

Ceny: e-shop
DOSTUPNOSŤ: platnosť zákona od 15.10.2022

Tlmiče na lovecké a športové zbrane

Keďže poficiálny predaj tlmičov a legalizácia tlmičov je už za dverami, rozhodol som sa podeliť o niekoľko faktov, ktoré môžu byť pri nákupe tlmičov užitočné.

Tlmič hluku výstrelu bude možné oficiálne zakúpiť v špecializovaných predajniach na to určených v zmysle podmienok predaja zbrane príslušnej kategórie výhradne na zbrojný preukaz. Pri nákupe samotného tlmiča nieje potrebné nákupné povolenie od PZ ale je potrebná evidenčná povinnosť a to 7 dní od nákupu na príslušnom PZ. Pri evidencii bude vydávaná karta zbrane (tlmiča), preto tlmiče budú musieť mať uvedené štandartné údaje ako je výrobné číslo, výrobcu, názov výrobku, kaliber, resp. závit, doplňujúce informácie - titul nadobudnutia,  aby sa mohli riadne zaevidovať a tak následne legálne používať. V opačnom prípade Vám hrozia sankcie vyplývajúch zo zákona o Zbraniach a strelive ako je napr. aj nedovolené ozbrojovanie.

Preto, ak si chcete ušetriť čas, peniaze a možné nepríjemnosti s tým spojené, nekupujte tlmiče niekde od pochybných obchodníkov resp. niekde len tak na trhu.

Hľadním rozumných informácií o tejto problematike som sa inšpiroval kolegami zo spoločnosti Zbraně Šubrt, Česká republika, konkrétne stránky www.tlmice-pre-zbrane.sk, kde nižšie prikladám neupravenú verziu problematiky. Tlmiče na lovecké a športové zbrane samozrejme plánujeme zaradiť do našej štandartnej predanej ponuky. 

 

VÝHODY TLMIČOV

Zníženie hluku výstrelu / ochrana sluchu strelca prípadne aj psa
Podľa kalibru a tlmiča sa útlm pri štandardnom strelive pohybuje v rozmedzí 25-35 db

Zníženie spätného rázu
Až o 50%
Po výstrele dôjde k menšiemu zdvihu zbrane aj pri použití veľkého priblíženia na optike zostane cieľ v zornom poli puškohľadu. Máte ihneď prehľad o zásahu a je možné oveľa rýchlejšie opakovať výstrel.

Zníženie záblesku po výstrele
Nočné videnie (NV)(digitálne aj analógové) sú citlivé na záblesky ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výstrelu. Jedná sa o dohorenie strelného prachu, ktoré nestačilo vyhorieť v hlavni (hlavne pri krátkych hlavných), a tiež o povýstrelové splodiny.
Akonáhle dôjde k výstrelu v noci a strelec má okrem iného zapnutý prísvit, tak tento lúč prísvitu sa odrazí od splodín, ktoré sa uvoľnia z ústia hlavne a na niekoľko sekúnd presvietia obraz NV. Tento jav je veľmi ovplyvnený silou vetra, ktorý dokáže splodiny odfúknuť po výstrele mimo zorného poľa nočného videnia.
Ak použijete tlmič, tak tieto povýstrelové splodiny a výšľah sú z prevažnej väčšiny zachytené v prepážkach tlmiča a tým pádom nedôjde k presvieteniu nočného videnia

Zlepšenie balistiky streliva

 • Predlžuje hlaveň a zvyšuje úsťovú rýchlosť streliva

 • Mení prechodovú balistiku

 

NEVÝHODY TLMIČOV

Zvýšenie hmotnosti zbrane o 0,3 až 0,6 kg

Spätný tlak vytvorený na niektoré typy samonabíjacích zbraní. U štandardných loveckých opakovacích zbraní tento spätný tlak nemá žiadny negatívny vplyv. Zmena kmitu hlavne po výstrele - môže dôjsť k zmene nástrelu zbrane (kombinácia zbrane, tlmiča a streliva - je nutné otestovať nástrel s a bez tlmiča)

 

PARAMETRE TLMIČOV

Pre aký kaliber je konštruovaný - všeobecne sa jedná o priemer strely / kalibru

 • .17HMR

 • .22LR

 • .223

 • .30

 • .338

 • .375

 • 6mm

 • 6.5mm

 • 9mm

 • 9.3mm

 • .458

 • .45 ACP


Aký závit - najčastejšie závity na hlavných zbraniach

 • 1/2”-20 UNF

 • 1/2”-28 UNEF

 • 5/8”-24 UNEF

 • M13x1

 • M14x1

 • M14x1,5

 • M15x1

 • M16x1

 • M17x1

 • M18x1


Útlm - o koľko dokážu utlmiť plnohodnotné (nadzvukové) strelivo, všeobecne sú tieto hodnoty v rozmedzí 25-35db
Hmotnosť - podľa konštrukcie a materiálu tlmiča hluku (predsadený, klasický, alebo po celej dĺžke hlavne) 250g - 650g

Podľa použitého materiálu(hliník, oceľ, karbón, titán)
Dĺžka celková [cm]
Dĺžka od ústia hlavne [cm]
Vonkajší priemer [cm] 

AKO FUNGUJÚ TLMIČE?

Tlmič je úsťové zariadenie, ktoré znižuje intenzitu zvuku po výstrele. Je mnoho konštrukcií tlmičov, ale majú za úlohu rovnakú vec. Tlmič je zložený z niekoľkých komôr, v ktorých je postupne rozkladaný tlak vytvorený vznietením strelného prachu, ktorý svojim rozpínaním odovzdáva strele energiu a tým zvyšuje jej rýchlosť. V tlmiči sú tieto plyny zachytené/ zabrzdené.

Hluk po výstrele sa skladá z niekoľkých zložiek. Najväčší podiel na hluku má sonický tresk keď strela presiahne rýchlosť zvuku (tento tresk nemožno tlmičom odstrániť) a tiež tlak plynov ktoré opustia hlaveň so strelou. Nižšie je snímka projektilu (7,5mm Swiss) pred a po prekročení rýchlosti zvuku.

 

Z ČOHO SA SKLADÁ ZVUK PO VÝSTRELE ?

Na obrázku nižšie je schéma zvuku po výstrele. Sú tu jasne zobrazené dve zložky ktoré delia 0,5ms. The crack - sonický tresk ktorý nemožno odstrániť a bude vždy súčasťou výstrelu zo zbrane aj pri použití tlmičov s použitím nadzvukového streliva (klasické lovecké, alebo športové). The bang - hluk spôsobený povýstrelovými splodinami, túto časť hluku môžeme utlmiť rozložením splodín v komorách tlmiča.

 

AKÉ POUŽIŤ STRELIVO ?

Štandardné (nadzvukové) – klasické nadzvukové strelivo je možné bez problémov použiť s akýmkoľvek tlmičom. Útlm hluku sa potom pohybuje v rozmedzí 23-35 dB podľa kalibru a streliva. Vždy pri použití toho streliva budete počuť hluk spôsobený sonickým treskom ktorý vzniká pri prekročení projektilu rýchlosti zvuku a tiež tlakom povýstrelových plynov ktoré nebudú zachytené tlmičom.

Subsonic (podzvukové) - subsonic sa označuje strelivo u ktorého vystrelený projektil nepresiahne rýchlosť zvuku (cca 343ms pri 20 ° C). Pri tomto strelive je možné dosiahnuť výstrel bez akéhokoľvek hluku. Avšak toto strelivo je veľmi nevhodné pre lov (pri nízkej rýchlosti je aj nízka energia strely a obrovský pokles na krátke vzdialenosti (cca 30 cm na 100m oproti bežnému loveckému náboju). Lovecké projektily na tieto nízke rýchlosti nie sú vyvinuté a pri zásahu sa nerozkladajú a spôsobia nedostatočné krvácanie/poškodenie po zásahu zveri.Energia strely v podzvukovom náboji je cca 600J takže nespĺňa zákonom stanovený limit na lov škárovanej zveri.

Toto strelivo je vhodné na športové použitie a nácvik kompenzácie poklesu projektilu.

 

KONŠTRUKCIA TLMIČOV

Tlmič je väčšinou dutá kovová rúrka z ocele, hliníka, alebo zliatiny titánu a obsahuje rôzne veľké komory na rozklad plynov. Tlmič je možné použiť na viac zbraní, pokiaľ majú rovnaký závit a kalibru zbrane zodpovedajúce priemeru, pre ktorý bol tlmič vyrobený.

 

LEGÁLNE ?

Momentálne prebieha prejednávanie implementácie európskej smernice. Tešíme sa až budú tlmiče na slovenské legálne a pripravujeme sa na to.

 

AKO NAINŠTALOVAŤ

Inštalácia je jednoduchá, musíme len nainštalovať tlmič, ktorý je konštruovaný na správny kaliber zbrane a zodpovedajúci závit na konci hlavne.

 • Správny závit + adaptéry
 • Súososť hlavne a tlmiča
 • Nepoškodený závit

 

SERVIS A ČISTENIE

Prebieha vždy po 50-200 výstreloch podľa použitého streliva a tlmiča špeciálnymi prípravkami na tento účel.

 

FAQ

Čo sa stane, ak
- bude tlmič mimo os hlavne
v lepšom prípade dôjde k vychýleniu strely a zhoršeniu presnosti, strela v terči môže dopadať aj na "placato"
- zbraň mi spadne na tlmič Ak dôjde k deformovaniu tlmiča (na to je potrebná naozaj veľká sila), je nutné doniesť tlmič do servisu na kontrolu. Kontrolu, ktorú si môžete urobiť doma, je vložiť do hlavne, na ktoré je nasunutý tlmič, nasunúť rovný drôt s menším priemerom, ako je priemer strely, a vizuálnou kontrolou, overiť či tento drôt, ktorý prechádza celou dĺžkou hlavne, sa nikde neopiera o tlmič alebo o akúkoľvek jeho prepážku.
- dostanú sa do tlmiča nečistoty
postupujte s čistením podľa návodu od výrobcu
- koľko vydrží tlmič výstrelov? Akú má tlmič životnosť?
všetko záleží na použitom strelive, kalibru a materiáli tlmiča, všeobecne sa jedná o životnosť v rádoch tisícov výstrelov
- môžem tlmič použiť pre viac kalibrov ?
všetko záleží na priemere strely, napríklad rovnaký tlmič možno použiť pre kalibru 308W a 30-06 SPR

 

Ako tichá je zbraň s tlmičom ?
Záleží na použitom strelive a tlmiči. Pocitovo možno povedať, že sa jedná o 50% hluku ako pri výstrele bez tlmiča. Pri použití subsonic streliva môže byť všetko dotiahnuté do takého stavu, že nie je počuť naozaj nič, okrem zvuku, kedy úderník zasiahne zápalku (hlavne u malorážkových zbraní).

 

Aký je rozdiel medzi Silencer- suppressor-moderator= rovnaké, nie je rozdiel v konštrukcii ani vo funkcii – iba iný názov pre rovnaké zariadenie

 

SUBSONIC NÁBOJE / PREBÍJANIE

Ak by ste predsa len chceli vyskúšať subsonické strelivo v opakovacích zbraniach, tak sú pre to viac vhodné kalibru .300 AAC Blackout, .308Win a niektoré ďalšie. Pokiaľ musíme zachovať rýchlosť pod zvukovú hranicu 290-320m/s je nutné použiť ťažké strely 190 -220gr. U týchto striel je vhodné použiť zbraň s rýchlejším vývrtom aspoň 1:10 ktorý stabilizuje lepšie ťažkú ​​strelu. Prach sa tu používa rýchlo horiaci, ale pozor na malé zaplnenie nábojnice a veľké iniciačné tlaky v komore z dôvodu malého zaplnenia nábojnice a veľkého priestoru na rýchle horenie. Keď si vezmeme overený recept na 308Win Subsonic -> Zápalka SB 5,3; Prach Lovex S035 9,5gr, strela Hornady (SubX 190gr, alebo ELD-X 200gr) tak z opakovacej guľovice dokážeme mať konštantný sústrel do 140m. Avšak musíme brať, že oproti klasickému strelivu s úsťovou energiou 3600J sa tu pohybuje na úsťovej energii 600J. Samonabíjacie zbrane sú úplne odlišné a nebudú spoľahlivo prebíjať, väčšinou je nutná úprava mechanizmu.

 

A ak ste čítali až do konca, tak trochu zo zákona:

Dňa 28. júna 2022 bol schválený zákon č. 268/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmeny zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča, výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a ďalších úprav zákona vyplývajúcich z aplikačnej praxe.

V článku II sa mení zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny sa týkajú povolenia tlmiča, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. Zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. ostáva zaradená do kategórie A. Odnímateľný tlmič hluku výstrelu spĺňajúci podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z., zbraň kategórie B s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu a zbraň kategórie C s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. sú zaradené do kategórie B. Zbraň kategórie D s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. sa zaraďuje do rovnakej podkategórie ako táto zbraň bez tlmiča.

V článku III sa mení zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zakázaných spôsobov lovu a iných zákazov sa vypúšťajú zbrane s tlmičmi hluku výstrelu. Tlmič hluku výstrelu sa stáva dovoleným doplnkom zbraní na poľovnícke účely.

Účinnosť návrhu zákona a vyhlášky je od 15. októbra 2022, od kedy bude možné požiadať aj o posúdenie zhody tlmičov hluku výstrelu. 

Môj názor: Z hľadiska požiadaviek dovozu a certifikácie tlmičov na Slovensku, bude reálny predaj tlmičov dostupný cca. 1-2 mesiacov od platnosti zákona a vyhlášky. 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: gerak@gestal.sk, +421 55 6225832.

 

Komentáre