Home Credit

 

 

 

 

 

1. PARAMETRE ÚVEROVÝCH PRODUKTOV

 

100% úrokov späť
- platba v hotovosti: 0%
- mesačná splátka: 6% z výšky úveru
- splatnosť: 20 mesiacov
- priemerná RPMN: 23,90 %

Maximálna výška úveru: 3 500 EUR.

 

1% mesačne_e-shop (1% mesačne 6-25 mesiacov)
- platba v hotovosti: od 0%
- navýšenie 1% mesačne
- splatnosť: 6 - 25 mesiacov
- priemerná RPMN: 23,5% - 24%

Maximálna výška úveru: 1 650 EUR.

 

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT

 

Spotrebiteľský úver môže získať:
- fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
- občan SR so stálym zdrojom príjmov,
- s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom.


Do výšky úveru 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti:
- občiansky preukaz a
- vodičský preukaz, cestovný pas alebo zbrojný preukaz


V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Home Credit požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu (obvykle pri úveroch nad 1 000 €).

 

 

3. AKO NAKUPOVAŤ NA SPLÁTKY Z POHODLIA VÁŠHO DOMOVA

 

a) Pri objednávke si jednoducho zvolíte spôsob platby za tovar – Splátkový predaj - Home Credit online.


b) Po odoslaní objednávky je potrebné pokračovať kliknutím na nasledujúci odkaz ´´V prípade objednania cez Home Credit pokračujte tu !´´ tým pádom budete automaticky presmerovaný do zabezpečeného systému Home Credit, a.s.,  kde ako prvé si zvolíte druh požadovaného úveru (odporúčame minimálnu akontáciu 10% z ceny objednaného tovaru), počet splátok,  akontáciu (prvú splátku pri prevzatí tovaru) ako aj ďalšie potrebné informácie. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára do spoločnosti Home Credit, a.s. nasleduje posúdenie Vami zvoleného úveru (schválenie, neschválenie, vyžiadanie doplňujúcich dokladov) o ktorého výsledku budete informovaný e-mailom najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Po vyplnení formulára budete automaticky spätne presmerovaný na našu stránku.


c) Po úspešnom schválení Vášho úveru Vám Home Credit, a.s. zašle vypracované zmluvy emailom, ktoré si následne vytlačíte, podpíšete a spätne pošlete do Home Creditu, a.s.. V prípade potreby je možné vypracované zmluvy zaslať aj poštou k Vášmu podpisu.


d) Po obdržaní podpísaných zmluv resp. dokladov v Home Credite, a.s. Vás budeme telefonicky kontaktovať, kedy si dohodneme podrobnosti – aktuálny dodací termín, spôsob dodania a platby.


Splátky nikdy neposielajte na účet našej firmy GESTAL, s.r.o. !!!

Pri osobnom odbere tovaru na prevádzke našej firmy, všetky potrebné doklady - zmluvy je možné priniesť aj k nám, ktoré my následne prepošleme do Home Creditu, a.s. na kontrolu. Po kontrole zmlúv zo strany Home Creditu, a.s. 1 - 2 pracovné dni, môžeme tovar následne vyskladniť a odovzať zákazníkovy.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom postupu, dokladov nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Všeobecné podmienky úverovej zmluvy spoločnosti Home Credit, a.s. nájdete na tejto adrese:
http://www.homecredit.sk/srv/www/sk/loan/getConditions.do

 

 

4. POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK

 

Zaistite seba a svoju rodinu pre prípad, že nastane nepriaznivá životná situácia akou je napr. strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, plná invalidita či úmrtie následkom úrazu. Za takýchto okolností Vám bude poisťovňa platiť mesačné splátky úveru.


Podľa Vašich potrieb si môžete zvoliť jeden z nasledovných balíčkov poistenia:
a) Balíček poistenia PLUS zahŕňa poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.
b) Balíček poistenia PREMIUM zahŕňa poistenie proti strate zdroja príjmu, poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.

 

 

5. SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané pre GESTAL, s.r.o. za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne ďalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

 

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.

  • Zdieľať:
  • facebook.com